วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ทีมวิชาการห้องเรียน


นี่คือทีมวิชาการห้องเรียนชั้น ม.1 นำทีมโดยน้องboss คนขยัน